Dokumentace

DATE_TO_LDATE

Název funkce

DATE_TO_LDATE

Volání v ST

PROGRAM DATE_TO_LDATE_DEMO
VAR
LDATE1: LDATE;
DATE1: DATE;
END_VAR
LDATE1:=DATE_TO_LDATE(DATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru datumu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LDATE Výstupní hodnota

Příklad použití