Dokumentace

SUB

Název funkce

SUB

Volání v ST

PROGRAM SUB_DEMO
VAR
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
END_VAR
REAL3:= SUB(IN1:=REAL1, IN2:=REAL2);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí rozdíl vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_MAGNITUDE Vstupní hodnota
IN2 ANY_MAGNITUDE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_MAGNITUDE Výstupní hodnota

Příklad použití