Dokumentace

CONVERTTOUTCTIME

Převod na UTC čas

Název funkce

CONVERTTOUTCTIME

Volání v ST

PROGRAM CONVERTTOUTCTIME_DEMO
VAR
TIME_OUT: DT;
END_VAR
TIME_OUT:=CONVERTTOUTCTIME(T:=GETLOCALTIME());
END_PROGRAM

Popis

Blok převede lokální datum a čas (podle časové zóny) na UTC.

Vstupy

Vstup Typ Význam
T DT Vstupní lokální datum a čas.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní UTC datum a čas.

Příklad použití