Dokumentace

DECOMPOSEDATE

Název funkce

DECOMPOSEDATE

Volání v ST

PROGRAM DECOMPOSEDATE_DEMO
VAR
DT1: DT;
O1,Y:INT;
M,D,DOW:SINT;
END_VAR
O1 := DECOMPOSEDATE(T := DT1, YEAR => Y, MONTH => M, DAY => D, DAYOFWEEK => DOW);
END_PROGRAM

Popis

Provede dekompozici proměnné datum a čas na jednotlivé složky času v celočíselných hodnotách.

Vstupy

Vstup Typ Význam
T DT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> INT Výstupní signál, hodnota 1 odpovídá úspěšnému vykonání převodu.
YEAR INT Počet let
MONTH SINT Počet měsíců
DAY SINT Počet dnů
DAYOFWEEK SINT Den v týdnu (Pondělí 1 ... Neděle 7)

Příklad použití