Dokumentace

Rising Edge Detection (IEC 61131)

R_TRIG

Název bloku

R_TRIG

Volání v ST

PROGRAM R_TRIG_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2: BOOL;
FB:R_TRIG;
END_VAR
FB(CLK:=BOOL1,Q=>BOOL2);
END_PROGRAM

Popis

Blok reaguje na náběžnou hranu a při jejím příchodu na výstup vyšle jednotkový impuls (impuls o délce jednoho programového cyklu).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CLK ANY_BOOL Vstup reagující na náběžnou hranu. False

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Výstupní signál

Příklad použití