Dokumentace

Analogue Memory (B105)

Paměť real

Název bloku

B105_ANALOGMEMORY

Volání v ST

PROGRAM TEST_B105
VAR
REAL0, REAL1,REAL2,REAL3,RAL4,REAL5 :REAL;
SAVE :BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B105_ANALOGMEMORY;
END_VAR
FB(CLOCKRISING := SAVE, IN0:=REAL0, IN1:=REAL1, IN2:=REAL2, OUT0=>REAL3, OUT1=>REAL4, OUT2=>REAL5);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako paměť typu real. Blok si zapamatuje až 16 hodnot typu real. Zapamatovává si hodnoty buď v reakci na náběžnou hranu (clockrising) nebo na sestupnou hranu (clockfalling).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
CLOCKRISING BOOL Náběžnou hranu se uloží vstupy na výstupy. False
CLOCKFALLING BOOL Sestupnou hranou se uloží vstupy na výstupy. False
INITIALIZE REAL Když initialize = true, tak se na výstupy uloží initvalue False
IN MULTIIOREAL Pole vstupů real z bloku helper_multiinreal [0,0,...0]
INITVALUE REAL Hodnota nastavovaná při inicializaci initialize = true. 0
IN0,IN1,..,IN15 REAL Jednotlivé vstupy  

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOREAL Pole výstupů real do bloku helper_multioutreal
OUT0,OUT1,..,OUT15 REAL Jednotlivé výstupy

Funkce

Signál clockrising reaguje na náběžnou hranu a uloží na výstup vstupy. Stejně tak clockfalling reaguje na sestupnou hranu a uloží vstupy na výstup. Když je initialize = true, tak se na výstup uloží hodnota initvalue. V případě, že initialize = false, výstupy jsou nastaveny podle vstupů. Vstupy je možno připojit dvěma způsoby: buď jako multireal na vstup in nebo samostatně na vstupy in0, in1,... Zvolený signál myší připojíte na vstup in0 a in1, další signály připojujete tak, že táhnete myší signál na modul a v modulu na červený čtverec, kde připojíte proměnnou na in +. Stejně se připojují i výstupy.

Příklad použití

Po příchodu náběžné hrany od signálu bool1 se vstupy uloží na výstup. Vstupy a výstupy jsem připojil jednotlivě.