Dokumentace

Helper: Multi In Real

Název bloku

HELPER_MULTIINREAL

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM HELPER
VAR
REAL1, REAL2: REAL;
ARRAYREAL: ARRAY[0..15] OF REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIINREAL;
END_VAR
FB(IN0:=REAL1, IN1:=REAL2, OUTARRAY=>ARRAYREAL);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM HELPER
VAR
REAL1, REAL2: REAL;
ARRAYREAL: ARRAY[0..15] OF REAL;
FB: LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIINREAL;
END_VAR
FB(IN1:=REAL1, IN2:=REAL2, OUTARRAY=>ARRAYREAL);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu 16 hodnot typu real do pole realů.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1..IN16 REAL Vstupní hodnoty

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUTARRAY ARRAY[0..15] OF REAL Výstupní pole real

Příklad použití