Dokumentace

Uživatelská politika

Pro web server, terminál a emulaci aplikace Idekit Visual v systému Windows je umožněna práce s pokročilejší uživatelskou politikou. Uživatelská politika není podporována na jiných mobilních zařízeních (zařízení s OS Android nebo iOS), kde se u osobních zařízení předpokládá jediný uživatel.

Správa uživatelské politiky je založena na principu tvorby skupin a následně uživatelů ve skupinách.

Tvorba skupin

Uživatelské skupiny je možno tvořit v nabídce u zařízení typu "PLC" nebo "Terminál".

Skupiny se sdílí napříč zařízeními.

U zařízení typu "PLC" a "Terminál" je také možno tvořit samotné uživatele a přiřazovat je do jednotlivých skupin a přidělovat jim daná práva.

Uživatel může být součástí více skupin, může mít vybrány všechny skupiny nebo může mít označenou možnost "Všechny". Tato možnost zaručí, že jakákoliv nově vytvořená skupina bude u daného uživatele automaticky označena a přiřazena. Standardně je tato možnost použita u uživatele "Admin", kde se předpokládá, že Admin by měl mít přístup ke všem stránkám (panelům) webovém serveru nebo emulaci aplikace Idekit Visual v systému Windows.

Nastavení uživatelské politiky na web serveru (PLC) a terminálu typu "Controler as external webserver":

Vybrat vše - Dojde k vybrání všech přidaných skupin a funkcí
DefaultGroup - Právo na skupinu s názvem "DefaultGroup" a přehled alarmů
Alarmy - Právo na Alarmový log a přehled alarmů
SystemLog - Právo na Systémový log PLC
SystemConfiguration - Právo na Servisní web (nastavení IP adresy)
WriteRTC - Právo na nastavení systémového času
Všechny - Po přidání/odebrání uživatelské skupiny bude mít uživatel vždy přidána všechna práva