Dokumentace

TO_REAL

Název funkce

TO_REAL

Volání v ST

PROGRAM TO_REAL_DEMO
VAR
I1: INT;
R1: REAL;
END_VAR
R1:=TO_REAL(I1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru reálného čísla.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> REAL Výstupní hodnota

Příklad použití