Dokumentace

Prohlížeč proměnných

Pomocí hlavního menu "Zobrazit"-> "Prohlížeč proměnných" lze zobrazit tabulku se seznamem proměnných. Sloupec "Název" obsahuje pojmenování proměnné. "Jmenný prostor" určuje použitý jmenný prostor (deklarativní oblast, která umožňuje odstranění rozporů v deklaracích). "Projekt/regulátor" určuje místo výskytu proměnné (projekt nebo regulátor). "Typ" popisuje datový typ proměnné (bool, int, real ...). "PLC Hodnota" je aktuální hodnota proměnné (při funkci debug), "Jednotka" zobrazuje nastavenou jednotku u proměnné, "PLC Poslední komunikace" je čas posledního obnovení proměnné, "Ruční režim", "Chyba komunikace" a "Retain" zobrazuje proměnné, které jsou přepnuté do ručního režimu, vrací chybu komunikace nebo mají nastavený příznak Retain. "Počáteční hodnota" zobrazuje nastavenou počáteční hodnotu proměnné a "Použito v HMI" znázorňuje, zda je proměnná mapovaná v HMI.

Filtrování v prohlížeči proměnných

V prohlížeči proměnných je možné filtrovat prodle názvu u záložek "Název", "Jmenný prostor", "Projekt/Regulátor" a "Typ". Ve výchozím nastavení se u těchto položek filtruje při psaní textu "dynamicky", tedy při každém stisknutí klávesy je aplikován nový filtr. Pokud to příliš zpomaluje počítač, dynamické filtrování lze vypnout v Nástroje - Nastavení. Pak se nový filtr aplikuje až po stisknutí klávesy Enter. 

Pro "statické" filtrování na potvrzení Enterem je možné povolit funkci "On-Enter" v horním menu Nástroje - Nastavení

U záložek "Ruční režim" jsou žlutě podbarvené proměnné přepnuté do ručního režimu, vlastnosti "Chyba komunikace" a "Retain" je možné filtrovat podle True/False výběrem v záložce.

Vlastní nastavení prohlížeče proměnných

Sloupce v prohlížeči proměnných je možné si uspořádat přetažením myší:

Datová mřížka, kterou naleznete v pravém horním rohu, umožňuje vlastní konfiguraci prohlížeče proměnných:

V dialogovém okně pro nastavení datové mřížky je možné nastavovat viditelnost jednotlivých položek, šířku (zadání hodnoty z klávesnice nebo ponecháním auto) a přeskupovat položky posunutí nahoru a dolů.


Kontextové menu prohlížeče proměnných

Z kontextového menu prohlížeče proměnných je možné proměnným nastavovat počáteční hodnotu, přidávat ke kolekci proměnných, smazat z kolekce proměnných, přejmenovávat, přidávat do ručního režimu, do grafu, do historie nebo vyhledávat, kde je proměnná použitá, pomocí funkce Rychlé hledání.