Dokumentace

Hardwarové body - Chybová hláška „Překročeno maximum hardwarových přiřazených bodů“

PLC s operačním systémem FreeRTOS mají omezený počet zdrojů pro komunikační protokoly a služby. Zátěž PLC se interně určuje pomocí zátěžových bodů (nejedná se o datové body - vstupy a výstupy). Počítání hardwarových bodů a varování je možné ignorovat ve vlastnostech PLC vybráním „Ignorovat body“, což se ovšem pro zachování korektního chodu PLC nedoporučuje.