Dokumentace

Filter (B86)

Název bloku

B86_FILTER

Volání v ST

PROGRAM TEST FILTER
VAR
REAL1,REAL2,REAL3 :REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B86_FILTER;
END_VAR
FB(IN:= REAL1, INDT:=REAL2, OUT=>REAL3);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží k analogové filtraci vstupního signálu - potlačení náhlých výkyvů či špiček.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní zkreslený signál 0
INA REAL NEPOUŽÍVAT 0
INDT REAL Efektivní doba filtrace. Nastavte DT jako 10-30 % z období užitečného signálu (Tperiod = 900 s => DT = 90-270 s) 90

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Filtrovaný signál

Funkce

Blok provádí analogovou filtraci. Výstup out dává vážený průměr, kde starší hodnoty jsou méně důležité, tedy jsou brány s menší váhou. Váhy jsou určeny parametrem indt podle vzorce q=1/(1+4Dt/t) (tzv. exponenciální rozpad).

B86 Filtr – Sinusový signál s periodou T=10 s. X je signál s bílým šumem.

B86 Filtr – x - sinusový signál s bílým šumem a y - filtrovaný signál s parametrem indt = 3.

B86 Filtr – x - sinusový signál s bílým šumem a y - filtrovaný signál s parametrem indt = 6.

B86 Filtr – x - sinusový signál s bílým šumem a y - filtorvaný signál s parametrem indt = 9.

B86 Filtr – x - sinusový signál s bílým šumem a y - filtrovaný signál s parametrem indt = 20.

Zvyšováním parametru indt mimo doporučený rozsah se zvyšuje zpoždění signálu oproti signálu bez šumu. Zároveň dochází k vyhlazení původního sinusového signálu, což způsobuje snížení amplitudy výstupního signálu.

Příklad použití