Dokumentace

TANH

Název funkce

TANH

Volání v ST

PROGRAM TANH_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= TANH(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu trigonometrické funkce hyperbolický tangens.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití