Dokumentace

Obecný postup při programování regulátorů

Kromě vytvoření nové sestavy, která je nutná pro jakoukoli další činnost, je pořadí dalších kroků prakticky libovolné (pokud ovšem nejsou závislé na předchozích krocích) a je vůlí uživatele, kterak bude postupovat. Dále je popsán běžný způsob konstrukce programu.

Tvorba SW pro jedno PLC nebo skupinu PLC v síti začíná založením sestavy

Do sestavy je přidáno jedno nebo více PLC

PLC jsou přiřazeny parametry platformy, aby bylo jasné, jakých hardwarových a softwarových prostředků může programátor využívat

PLC je přidán komunikační kanál a kanálu jsou nastaveny komunikační parametry, jako IP adresa, přenosová rychlost atd.

Komunikačnímu kanálu jsou přiřazeny komunikační prvky - tzv. zařízení (devices)

Komunikačním prvkům jsou přiřazeny komunikační parametry

Vytvoření projektu, přidání referencí na knihovny

Vytvoření globálních proměnných, namapování na fyzické proměnné

Vytvoření programu ve Fuple (v ST)

Definování úlohy regulátoru

Nahrání projektu do regulátoru

Samozřejmě nelze zapomenout na kompilaci sestavy po každé změně struktury dat (nová proměnná, změna typu proměnné, přidání reference atd.).