Dokumentace

SINH

Název funkce

SINH

Volání v ST

PROGRAM SINH_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= SINH(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu trigonometrické funkce hyperbolický sinus.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití