Dokumentace

DATE_TO_LDT

Název funkce

DATE_TO_LDT

Volání v ST

PROGRAM DATE_TO_LDT_DEMO
VAR
DATE1: DATE;
LDT1: LDT;
END_VAR
LDT1:=DATE_TO_LDT(DATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru absolutního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LDT Výstupní hodnota

Příklad použití