Dokumentace

Přístup k proměnným vnořených bloků

Pokud uživatelský funkční blok obsahuje vnořené jiné funkční bloky, může nastat nutnost přístupu na vstupy/výstupy právě těchto vnořených funkčních bloků přímo z programu.

Tento problém lze řešit pomocí vytvoření vstupu v definici bloku a následného přiřazení tohoto vstupu na vstup vnitřního bloku. Při složitějších schématech nebo při větším počtu vnořených bloků může být tento způsob zdlouhavý a neefektivní.

Nově je u každého vstupu/výstupu funkčního bloku možnost "Publikovat". Možnost publikovat vstup/výstup funguje i skrze více úrovní vnoření.

Pokud bychom tedy měli uživatelský funkční blok "A" ve kterém je použit funkční blok "B", tak u vstupů/výstupů funkčního bloku "B" můžeme využít možnosti "Publikovat".

Po zaškrtnutí této možnosti dojde k automatickému zapnutí vlastnosti "Viditelný". Vstup se ve FUPLA editoru stane viditelným a bude podbarven tmavě zelenou barvou.

Na takto podbarvený vstup již nelze připojit žádnou čáru, respektive po připojení čáry dojde automaticky od vypnutí vlastnosti "Publikovat" pro daný vstup.

Vlastnost "Publikovat" vstup/výstup si lze představit jako automatické vytvoření vstupu/výstupu v bloku "A" a natažení čáry k vstupu/výstupu bloku "B".

Takto označený vstup/výstup je tedy poté viditelný a přístupný z vyšší úrovně. Pokud je tedy blok "A" použit v programu nebo jiném funkčním bloku, vstupy/výstupy označené jako "Publikovat" jsou k dispozici mezi vstupy/výstupy bloku "A" a lze k nim přistupovat úplně stejně jako k jakýmkoliv jiným vstupům/výstupům.