Dokumentace

DATE_TO_DT

Název funkce

DATE_TO_DT

Volání v ST

PROGRAM DATE_TO_DT_DEMO
VAR
DT1: DT;
DATE1: DATE;
END_VAR
DT1:=DATE_TO_DT(DATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru absolutního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní hodnota

Příklad použití