Dokumentace

GETEVALTIME

Název funkce

GETEVALTIME

Volání v ST

PROGRAM GETEVALTIME_DEMO
VAR
TIME1: TIME;
END_VAR
TIME1:= GETEVALTIME();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu celkového času běhu.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní hodnota

Příklad použití

Pro úsporu prostředků lze použít funkci GETEVALTIME4.