Dokumentace

ADD_DT_TIME

Název funkce

ADD_DT_TIME

Volání v ST

PROGRAM ADD_DT_TIME_DEMO
VAR
DT1,DT2: DT;
TIME1: TIME;
END_VAR
DT2:= ADD_DT_TIME(IN1:=DT1, IN2:=TIME1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu součtu vstupních hodnot (datumů). Používá se pro přičítání časového přírůstku k proměnné typu datum a čas.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 DT Vstupní hodnota
IN2 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní signál

Příklad použití