Dokumentace

Flip Flop (BD52)

Flip-flop obvod

Název bloku

BD52_FLIPFLOP

Volání v ST

PROGRAM TESTST
VAR
BOOL1, BOOL2, BOOL3, BOOL4, BOOL5 :BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_0.BD52_FLIPFLOP;
END_VAR
FB(IN:=BOOL1,INF:=BOOL2,IND:=BOOL3,INFD:=BOOL4,OUT =>BOOL5);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok ovládá výstupní hodnotu v závislosti na vstupech, které reagují buď na náběžnou nebo sestupnou hranu a tím výstup setují (nastavují do TRUE) nebo resetují (nastavují do FALSE).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Náběžná hrana nastaví na out=true False
INF BOOL Sestupná hrana nastaví na out=true False
IND BOOL Náběžná hrana nastaví na out=false False
INFD BOOL Sestupná hrana nastaví na out=false False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní hodnota
OUTN BOOL Negovaný výstup out

Funkce

Blok implementuje jednoduchou logickou paměť. Jakákoliv náběžná hrana od vstupu in a jakákoliv sestupná hrana od vstupu inf nastaví out=true. Jakákoliv náběžná hrana od vstupu ind a jakákoliv sestupná hrana od vstupu infd nastaví out=false. Když přijde více náběžných hran ve stejném čase, hodnota out=false je preferovaná. Viz obrázek níže. Výstup outn je negací výstupu out.

BD52 Flip-flop obvod – pro jednoduchost inf=infd=false. Všimněte si, že pokud přijde více náběžných hran, přednostně se nastaví stav out=false.

Příklad použití

BD52 - ukázka sepnutí výstupu náběžnou hranou na vstupu in.