Dokumentace

Ovládání myší

Ovládání myši v Idekit Studio ve většině případech umožňuje stejné vlastnosti jako u jiných aplikací.

Kliknutí pravým tlačítkem vyvolá zobrazení kontextové nabídky.

Kliknutí levým tlačítkem myši slouží pro selekci/deselekci objektu.

Kliknutí levým tlačítkem a tažení myši slouží pro multi selekci/deselekci.

Kliknutí levým tlačítkem a tažení již označeného objektu slouží pro přesun objektu.

Kliknutí levým tlačítkem a tažení okraje plochy schématu slouží ke změně velikosti plochy schématu.

Kombinace klávesy Ctrl a pohybu kolečka myši slouží pro přibližování/oddalování plochy schématu.

Kliknutí kolečkem myši a tažením se lze pohybovat na přiblížené ploše schématu.

Samotný pohyb kolečka myši slouží pro scrollování.

 

Práce s čarami


Kliknutí levým tlačítkem a tažení při kliknutí na portu (proměnná, případně vstup/výstup bloků) a puštění na jiném portu založí a vede čáru.

Kliknutí levým tlačítkem na čáře danou čáru označí.

Kliknutí pravým tlačítkem a přidání bodu vytvoří nový segment na dané čáře.

Kliknutí pravým tlačítkem a odebrání segmentu odstraní daný segment.

Dvojklik levým tlačítkem na čáře odstraní všechny segmenty a zvolí nejjednodušší tvar čáry.

 

Průzkumník sestavy

Dvojklikem levým tlačítkem myši provedeme výběr profilu nebo podřízeného profilu.

Průzkumník bloků FUPLA

Kliknutím levým tlačítkem myši a tažením vložíme funkční blok do programu.

Dvojklikem levým tlačítkem myši provedeme vložení bloku do otevřeného programu.

Grafy

Po vložení proměnné do grafu se zobrazí celý graf a aktuální stavy proměnných se přidávají. Časová osa se mění a rozsah se zvětšuje.

Kliknutím do grafu vybereme aktuální časový interval, režim "Update Visible Range" vypneme.

Kliknutím levým tlačítkem myši v grafu a tažením provádíme zazoomování na zvolený interval.

Kliknutím pravým tlačítkem myši v grafu a tažením posouváme časový interval, pozor, jde to pouze v zazoomovaném stavu.

Kliknutím levým tlačítkem myši na průběh hodnoty proměnné vybereme proměnnou, při držení klávesy CTRL můžeme vybrat více průběhů proměnných.

Dvojklikem levým tlačítkem myši provedeme odzoomování grafu stejně jako stisknutím tlačítka "Zoom To Content."