Dokumentace

MUL

Název funkce

MUL

Volání v ST

PROGRAM MUL_DEMO
VAR
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
END_VAR
REAL3:= MUL(IN1:=REAL1, IN2:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu součinu vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_NUM Vstupní hodnota
IN2 ANY_NUM Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_NUM Výstupní hodnota

Příklad použití