Dokumentace

DELETE

Název funkce

DELETE

Volání v ST

PROGRAM DELETE_DEMO
VAR
IN1,OUT1: STRING;
L1, P1: INT;
END_VAR
OUT1:=DELETE(IN1:=IN1,L:=L1,P:=P1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce DELETE smaže část vstupního stringu. Pro správnou funkci je potřeba, aby délka smazaného úseku byla větší než 0. Počátek "p" musí být větší než 0 a menší než celkový počet znaků ve stringu. Pokud je mazaný úsek mimo vstupní string, jedná se o chybu v zadání parametrů. Při špatném zadání hodnoty "l" a "p" dojde k vyvolání výjimky a zastavení chodu plc. Pokud jsou výjimky zakázány na výstupu se zobrazí poslední správný výsledek.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_STRING Vstupní řetězec
L ANY_INT Délka smazané části
P ANY_INT Pozice, od které bude část stringu smazána, od začátku p=1

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní řetězec

Příklad použití