Dokumentace

SUB_TOD_TOD

Název funkce

SUB_TOD_TOD

Volání v ST

PROGRAM SUB_TOD_TOD_DEMO
VAR
TOD1,TOD2: TOD;
TIME1: TIME;
END_VAR
TIME1:= SUB_TOD_TIME(IN1:=TOD1, IN2:=TOD2);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí rozdíl vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TOD Vstupní hodnota
IN2 TOD Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní signál

Příklad použití