Dokumentace

Multiple Alarm Memory (BD50)

Paměť alarmů

Název bloku

BD50_ALARM_MEMORY

Volání v ST

PROGRAM TEST_BD50
VAR
BOOL1, BOOL2, BOOL3, BOOL4, BOOL5, BOOL6:BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_0.BD50_ALARM_MEMORY;
END_VAR
FB.IN[1] := BOOL3;
FB.IN[2] := BOOL4;
FB(ACK:=BOOL1,RESET:=BOOL2);
BOOL5 := FB.OUT[1];
BOOL6 := FB.OUT[2];
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako paměť alarmů, s možností zapamatovat si až 16 alarmových hlášení.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN MULTIIOBOOL Vstupy alarmů. [False,...,False]
ACK BOOL Potvrzení. Když IN=TRUE a je náběžná hrana ACK pak ACKNOWLEDGED=TRUE (a stále MEMORY=TRUE) False
RESET BOOL Reset paměti alarmů. False
IN0,IN1,..,IN15 BOOL Vstupy alarmů - jednotlivě  

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOBOOL Výstupy alarmů.
ACKNOWLEDGED MULTIIOBOOL Stavový vektor "Potvrzen"
MEMORY BOOL Stavový vektor "Paměť alarmu"
ALRSTATUS INT Uložený stav alarmů.
OUT0,OUT1,..,OUT15 BOOL Výstupy alarmů - jednotlivě

Funkce

Blok zaznamenává alarmové stavy. Při příchodu alarmu od některého vstupu in si blok zapamatuje alarm a změní daný výstup out, paměť alarmů nastaví na memory=true. Při náběžné hraně od vstupu ACK se na výstupu ACKNOWLEDGED uloží aktuální stav hlášení alarmů. Výstupy out a paměť memory lze vyresetovat náběžnou hranou vstupu reset. POZOR, rozsah v ST je od 1 do 16.

Hodnoty výstupu alrstatus:

  • alrstatus=256 - min jeden alarm je aktivní.
  • alrstatus=512 - v paměti acknowledged je min jeden alarm aktivní
  • alrstatus=1024 - memory= true, alarm je nebo byl aktivní, ale ještě ho nikdo nevyresetoval.

Hodnota alrstatus může být součtem dílčích hlášení, viz možné stavy níže.

Příklad použití
V proměnné ALRSTATUS se uchovává aktuální stav alarmu. Ten může být jeden z následujících:

  • 0: Normal - alarm není přítomen
  • 1280: Alarm - vstup IN je v TRUE, nepotvrzeno, alarm lze potvrdit náběžnou hranou na vstupu ACK
  • 1792: Potvrzen - vstup IN je stále v TRUE, na ACK byla přivedena náběžná hrana
  • 1024: Odezněl - vstup IN přešel z TRUE do FALSE, alarm nebyl potvrzen ani smazán
  • 1536: Nesmazán - alarm byl ve stavu Potvrzen, načež vstup IN přešel do FALSE, alarm lze smazat náběžnou hranou na vstupu RESET a tím přivést do stavu Normal.