Dokumentace

Servisní web

Servisní web slouží k nastavování síťové konfigurace z webového serveru PLC, bez použití Idekit Studio. Definovaní uživatelé v záložce "Uživatelská práva pro HMI" musí mít přidaná práva pro čtení nebo zápis u "SystemConfiguration".

Při udělení práva "SystemConfiguration" pro zápis bude mít uživatel plnou kontrolu pro konfiguraci servisního webu. Právo pro čtení "SystemConfiguration" uživateli umožní pouze zobrazení síťové konfigurace, uživatel ale nebude moci ze servisního webu konfiguraci nastavovat.
Změny potvrďte tlačítkem "OK" a nahrajte web na PLC.

Po přihlášení na webový server uživatelem, který má přidělené práva na "SystemConfiguration", se uživateli v pravém horním rohu zobrazuje ikona ozubeného kola

Změnu v nastavení síťové konfigurace potvrďte tlačítkem "Set". Na PLC dojde k automatickému rebootu (teplý restart) a k aplikování změn v síťové konfiguraci.