Dokumentace

SUB_DATE_DATE

Název funkce

SUB_DATE_DATE

Volání v ST

PROGRAM SUB_DATE_DATE_DEMO
VAR
DATE1,DATE2: DATE;
TIME1: TIME;
END_VAR
TIME1:= SUB_DATE_DATE(IN1:=DATE1, IN2:=DATE2);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí rozdíl vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 DATE Vstupní hodnota
IN2 DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní signál

Příklad použití