Dokumentace

Integer Shift Register (B111)

Posuvný registr Integer

Název bloku

B111_INTEGER_SHIFT_REGISTER

Volání v ST

PROGRAM TEST B111
VAR
REAL1: REAL;
BOOL1: BOOL;
ARRAYINT: ARRAY[1..24] OF INT;
FB : LIB.CORE.V1_0.B110_SHIFT_REGISTER;
END_VAR
FB(IN:=INT1,BR:=BOOL1,OUT=>ARRAYINT);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Posuvná paměť na 24 hodnot typu int.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN INT Vstupní hodnota 0
BR BOOL Řízení posunu (při náběžné hraně) False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT ARRAY[1..24] OF INT Pole 1..24
SHIFTTIME DT Čas, kdy byl poslední posun

Funkce

Blok funguje jako posuvný registr, při náběžné hraně na vstupu br dojde k uložení vstupní hodnoty in na první pozici výstupu out a všechen předchozí obsah na výstupu se posune o jednu pozici. Výstup shifttime říká, kdy bylo poslední uložení nové hodnoty.

Příklad použití