Dokumentace

Příkazy v jazyce ST

Příkazy jazyka ST jsou ukončeny středníkem. Se znakem konec řádku se v tomto jazyku zachází stejně jako se znakem mezery.

Příkaz Popis Příklad
:= Přiřazení.
Hodnota vypočtená na pravé straně je přiřazena do identifikátoru na levé straně.
A:=B; C:=SIN(X); Muj_FB(p1:=10, p2:=20);
=> Přiřazení.
Hodnota proměnné deklarované na levé straně je přiřazena do identifikátoru na pravé straně.
FB1( out1 => my_var );
REF= Reference.
Proměnná na levé straně bude naplněna odkazem na hodnotu na pravé straně.
MyVar:= 100; MyRef REF= MyVar; MyRef:= 200;
IF Příkaz výběru.
Výběr alternativy podmíněný BOOL výrazem.
IF A>10 THEN B:=1;
ELSE B:=2;
END_IF;
CASE Příkaz výběru.
Výběr bloku příkazů podmíněný hodnotou výrazu.
CASE TW OF
1,5: DISPLAY:=OVEN_TEMP;
2: DISPLAY:=MOTOR_SPEED;
ELSE DISPLAY:=STATUS;
END_CASE;
FOR Iterační příkaz.
Smyčka bloku příkazů s počáteční hodnotou, koncovou podmínkou a hodnotou inkrementu.
FOR I:= 0 TO 10 BY 2
DO
J:=J+3;
END_FOR;
WHILE Iterační příkaz.
Smyčka bloku příkazů s podmínkou ukončení smyčky na začátku.
WHILE J>10 DO
J:=J+2;
END_WHILE;
REPEAT Iterační příkaz.
Smyčka bloku příkazů s podmínkou ukončení smyčky na konci.
REPEAT
J:=J+2;
UNTIL J>10;
EXIT Ukončení smyčky.
Předčasné ukončení smyčky.
EXIT;
RETURN Návrat.
Opuštění právě vykonávaného bloku.
RETURN;