Dokumentace

ADD_LDT_LTIME

Název funkce

ADD_LDT_LTIME

Volání v ST

PROGRAM ADD_LDT_LTIME_DEMO
VAR
LDT1,LDT2: LDT;
LTIME1: LTIME;
END_VAR
DT2:= ADD_LDT_TIME(IN1:=LDT1, IN2:=LTIME1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu součtu vstupních hodnot (datumů). Používá se pro přičítání časového přírůstku k proměnné typu datum a čas.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LDT Vstupní hodnota
IN2 LTIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LDT Výstupní signál

Příklad použití