Dokumentace

Monostable FlipFlop (Non Resetable)

 

Název bloku

MONOSTABLEFLIPFLOP

Volání v ST

PROGRAM MONOSTABLEFLIPFLOPNONRST_DEMO
VAR
TIME1:TIME;
BOOL1,BOOL3: BOOL;
TIME1: TIME;
FB:LIB.CORE.V1_0.MONOSTABLEFLIPFLOPNONRST;
END_VAR
FB(DELAY:=TIME1,IN:=BOOL1,OUT=>BOOL3);
END_PROGRAM

Popis

Funkce při příchodu impulsu na vstup in na výstupu out zobrazí hodnotu true po dobu delay. V případě příchodu další hrany na vstupu in v okamžiku, kdy výstup out je ještě true, hrana na vstupu in nemá na výstup žádný vliv.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN ANY_BIT Vstupní hodnota False
DELAY TIME Délka impulsu 10 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BIT Výstupní signál
TRES TIME Zbývající čas
IN BIT Signál kopírující vstupní hodnotu proměnné IN

Příklad použití