Dokumentace

GETDELTATIME4

 

Název funkce

GETDELTATIME4

Volání v ST

PROGRAM GETDELTATIME4_DEMO
VAR
UD1: UDINT;
END_VAR
UD1:= GETDELTATIME4();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu rozdílu času od minulé iterace, jednotkou je ms (milisekunda).

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> UDINT Výstupní hodnota

Příklad použití

Alternativně lze použít funkci GELDELTATIME.