Dokumentace

GE

Název funkce

GE

Volání v ST

PROGRAM GE_DEMO
VAR
R1,R2:REAL;
BOOL1: BOOL;
END_VAR
BOOL1:= GE(IN1 := R1, IN2 := R2);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí porovnání dvou nebo více vstupů. Výstup je TRUE, pokud je hodnota prvního vstupu větší nebo rovna hodnotě druhého vstupu, resp. pokud je hodnota jakéhokoli vstupu větší nebo rovna hodnotě jakéhokoli dalšího vstupu.

Příklad pro 4 vstupy:
9, 8, 6, 4 - True
9, 8, 7, 7 - True
9, 8, 10, 5 - False

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní signál

Příklad použití