Dokumentace

Viditelnost vstupů a výstupů na funkčním bloku

Levým tlačítkem na myši klikněte na funkční blok, u kterého si přejete nastavit viditelnost jeho vstupních či výstupních signálů. V panelu vlastnosti se zobrazí seznam signálů, jejich hodnoty a viditelnost.