Dokumentace

EXPT

Název funkce

EXPT

Volání v ST

PROGRAM EXPT_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= EXPT(IN1 := REAL1, IN2 := REAL2);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu exponenciální funkce o základu T, tj. T^X, kde X je vstupní hodnota.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_REAL Vstupní hodnota, základ exponenciální funkce
IN2 ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití