Dokumentace

DATE_TO_TOD

Název funkce

DATE_TO_TOD

Volání v ST

PROGRAM DATE_TO_TOD_DEMO
VAR
DATE1: DATE;
TOD1: TOD;
END_VAR
TOD1:=DATE_TO_TOD(DATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TOD Výstupní hodnota

Příklad použití