Dokumentace

Switch-On Delay (BD12)

Zpožděné zapnutí

Název bloku

BD12_SWITCHONDELAY

Volání v ST

PROGRAM BD12_TEST
VAR
IN1,OUT1: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_1.BD12_SWITCHONDELAY;
END_VAR
FB(IN:=IN1);
OUT1:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok zpoždění zapnutí transformuje vstupní signál IN tak, že každá náběžná hrana je zpožděna o TON. Sestupná hrana signálu IN není zpožděna. Parametr TRES udává zbývající čas do vypnutí. Vstup RESET slouží k vynulování hodnoty TRES.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní hodnota False
RESET BOOL Vynuluje hodnotu TRES False
IGNORESTARTEDGE BOOL Pokud je TRUE, nedojde k inicializaci po startu programu False
TON TIME Hodnota zpoždění pro zapnutí 30 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní signál
TRES TIME Zbývající čas do vypnutí

Příklad použitíJeden z nejpoužívanějších bloků. Využívá se například pro zpoždění alarmových signálů jako ošetření proti příliš rychlému vyvolání alarmu: alarmový stav musí trvat nejméně 10 sekund a teprve potom je odstaveno zařízení, vyvolán alarm ve vizualizaci atd.

Starší verze


Verze V1.0 je označena jako BROKEN. Obsahovala chybu inicializace vstupu IGNORESTARTEDGE. Při prvním cyklu běhu programu byla ignorována hodnota na vstupu IN a nebyl započat odpočet zpožděné reakce, i když byl blok jinak správně nastaven.