Dokumentace

Helper: Multi Out Lint

Název funkce

HELPER_MULTIOUTLINT

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM HELPER
VAR
LINT1, LINT2: LINT;
ARRAYLINT: ARRAY[0..15] OF LINT;
FB: LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIOUTLINT;
END_VAR
FB(INARRAY:=ARRAYLINT, OUT0=>LINT1, OUT1=>LINT2);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM HELPER
VAR
LINT1, LINT2: LINT;
ARRAYLINT: ARRAY[0..15] OF LINT;
FB: LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIOUTLINT;
END_VAR
FB(INARRAY:=ARRAYLINT, OUT1=>LINT1, OUT2=>LINT2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu pole lintů na 16 hodnot typu lint.

Vstupy

Vstup Typ Význam
INARRAY ARRAY[0..15] OF LINT Vstupní pole lint.
IN0..IN15 REAL Vstupní hodnoty

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT0..OUT15 LINT Výstupní hodnoty.

Funkce

Vstupy IN0..IN15 jsou nevyužity. V případě nezapojení vstupu INARRAY jsou připojeny na výstupy.

Příklad použití