Dokumentace

RS FlipFlop (IEC 61131)

Název bloku

RS

Volání v ST

PROGRAM RS_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
FB:RS;
END_VAR
FB(R1:=BOOL2,S:=BOOL3,Q1=>BOOL1);
END_PROGRAM

Popis

Klopný obvod funguje jako klasický klopný obvod RS. Proměnná "s" - set slouží k nastavení výstupu. Proměnná "r1" - reset slouží k resetování výstupu. V případě, kdy na obou vstupech je true, na výstupu je false.

Vstupy reagují na náběžnou hranu, hodnoty na výstupu tedy zůstanou i po skončení signálu na vstupu.

 S R1 Q1
0 0 předchozí stav
1 0 1
0 1 0
1 1 0

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
S ANY_BOOL Set False
R1 ANY_BOOL Reset False

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q1 BOOL Výstup klopného obvodu

Příklad použití