Dokumentace

Modbus sériová linka – při komunikaci se zařízením se ve stavu systému zobrazují chybné pakety

Pro odstranění chybných paketů ukončete sběrnici aktivací ukončovacích odporů (BUS END) na PLC a na posledním zařízení na sběrnici přepínačem pro BUS-END. Pokud to nepomáhá, zkontrolujte topologii, délku sběrnice, použitý kabel atd.