Dokumentace

ACOS

Název funkce

ACOS

Volání v ST

PROGRAM ACOS_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ACOS(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu inverzní trigonometrické funkce k funkci cosinus.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota <-1;1>

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota (v radiánech)

Příklad použití