Dokumentace

DT_TO_DATE

Název funkce

DT_TO_DATE

Volání v ST

PROGRAM DT_TO_DATE_DEMO
	VAR
		DT1: DT;
		DATE1: DATE;
	END_VAR

	DATE1:=DT_TO_DATE(DT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru datumu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 DT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DATE Výstupní hodnota

Příklad použití