Dokumentace

Limits (B82)

Omezení

Název bloku

B82_LIMITS

Volání v ST

PROGRAM TEST2_B82
VAR
FB : LIB.CORE.V1_2.B82_LIMITS;
IN_V:REAL;
MAXIMUM_V:REAL:=20;
MINIMUM_V:REAL:=0;
OUT_V:REAL;
END_VAR
FB(IN:=IN_V, MAXIMUM:=MAXIMUM_V, MINIMUM:=MINIMUM_V);
OUT_V:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.2

Popis

Blok umožňuje omezení vstupního signálu horní a dolní mezí. Blok umí omezit signál i z jedné strany, z druhé strany signál může jít do (mínus) nekonečna.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní signál 0
MAXIMUM REAL Horní hranice 1
MINIMUM REAL Dolní hranice 0
MAXON BOOL Povolení horní hranice True
MINON BOOL Povolení dolní hranice True

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Omezený výstupní signál
SIGN BOOL Znaménko výstupního signálu

Funkce

Blok omezuje vstupní signál x shora a zdola.

  • Když minon=true pak signál x pak je signál omezen dolní hranicí minimum.
  • Když minon=false pak není dolní mez použita.
  • Když maxon=true pak x je omezeno horní hranicí maximum.
  • Když maxon=false pak není horní mez použita.

Výstup sign je znaménko výstupu y. Když y>= 0 sign=true, jinak sign=false.

Funkce v případě špatného nastavení

Když minon=maxon=true a maximum<minimum pak y=maximum (nižší hodnota z obou).

Příklad použití

Funkce B82 při omezení shora maximum=100.

 

Starší verze


Verze V1.0 byla vedena jako funkce. V1.1 má zachována funkci, ale je definována jako funkční blok. Nově se tedy dají vstupy / výstupy do grafu a blok se dá dát do manuálního módu.