Dokumentace

Variable Slew Rate Limit (B85)

Změna stavu s konstantním časem změny

Název bloku

B85_VARIABLESLEWRATELIMIT

Volání v ST

PROGRAM TEST B85
VAR
REAL1,REAL2 : REAL;
FB : LIB.CORE.V1_0.B85_VARIABLESLEWRATELIMIT;
END_VAR
FB(IN:=REAL1, TDOWN:=T#3S ,TUP:=T#3S,OUT=>REAL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok zamezí skokovým změnám výstupu. Změna na výstupu se bude projevovat postupně po konstantní dobu náběhu (Tup) nebo sestupu (Tdown).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní signál 0
TDOWN TIME Čas sestupu 30 s
TUP TIME Čas náběhu 30 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Omezený výstupní signál
BS BOOL Znaménko výstupního signálu
NBS BOOL Negace znaménka výstupního signálu

Funkce

Blok převádí vstup in na výstup out se zpožděním následujícího typu: každá klesající změna in způsobí lineární pokles out=in v čase Tdown sekund. Stejné je to pro rostoucí změnu in způsobí lineární růst y tak, že out=in v Tup sekundách, viz Obrázek níže. To znamená, že můžeme ovládat oba směry zvlášť.

Když nastavíme Tdown=0, pak jakákoliv sestupná hrana in je okamžitě přenesena na výstup out, podobně je tomu u Tup. Při spuštění programu se na výstup out nastaví hodnota vstupu in.

Výstup bs určuje znaménko výstupu out. Když out>= 0 bs=true, jinak bs=false. Výstup bsn je negací výstupu bs.

Funkce v případě špatného nastavení

Když Tdown<= 0, předpokládá se, že Tdown=0; když Tup<= 0, předpokládá se, že Tup=0.

 

B85 Změna stavu s konstantním časem změny – Tup=3 s. Všimněte si, že změna času se rovná Tup pro jakoukoliv změnu hodnoty in, směrnice je tedy na rozdíl od bloku B84 variabilní.

 

Příklad použití

Přiklad zobrazuje změnu vstupní hodnoty in z 0 na 100 s dobou náběhu Tup=3 s.