Dokumentace

Vlastnosti regulátoru

Regulátor nabývá různých vlastností:

Vlastnosti regulátoru Význam
Název jméno regulátoru
Id identifikační číslo
Identifikátor zařízení MAC adresa zařízení případně jiný identifikátor
Přiřazené zařízení zařízení, na kterém běží RT - viz přiřazení regulátoru
Identifikace runtimu pro historii identifikace runtimu pro ukládání dat do databáze, uplatňuje se až na úrvni databáze
Verze aplikace verzování aplikace např. 1.2
Stop při výjimce výjimka zakázaného chodu programu - viz výjimky z chodu programu
Ignorovat body ignorování HW bodů viz hw bodování
Pozn. uživatelská poznámka
• Parametry pro spojení s PLC  
Jméno uživatele, Heslo přístupová práva k připojení přes SSCP protokol
SSCP adresa adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci
Pozn. uživatelská poznámka
Typ spojení typ komunikace s PLC
• • Parametry připojení  
Server (TCP) adresa PLC pro komunikaci
TCP port (TCP) číslo TCP portu, defaultně 12346
SSL povoleno (TCP) nastavení protokolu SSL (není podporováno)
Pozn. uživatelská poznámka
URL (Proxy) adresa proxy serveru
Proxy ID (Proxy) identifikátor pro připojení na proxy server
Seriový port (Serial) Port skze který povede seriová komunikace
Přenosová rychlost (Serial) přenosová rychlost komunikace
Parita (Serial) parita komunikace
Počet dat. bitů (Serial) počet datových bitů komunikace
Počet stop bitů (Serial) počet stop bitů komunikace
• Zálohování proměnných  
Povoleno povolení zálohování proměnných
Periodické ukládání povoleno povolení periodického ukládání
Perioda perioda zálohování
Spouštěcí proměnná spouštět ukládání pomocí náběžné hrany na zvolené proměnné
Pozn. uživatelská poznámka
• Konfigurační parametry  
Pozn. uživatelská poznámka
• • Nastavení data a času  
Posuny při letním čase nastavení změny letního/zimního času
UTC offset [h] rozdíl času nastaveného pásma oproti universálnímu času
URL NTP serveru server pro synchronizaci času
Pozn. uživatelská poznámka
• • Pokročilá konfigurace sítě  
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Síťová karta  
Název ethX2
Povoleno povolení síťové karty
Konfigurace IP None - žádná, Static - statická IP adresa, DHCP - automatické přidělení IP adresy
IP adresa IP adresa regulátoru, na kterou se připojujete
Maska sítě maska sítě, na kterou se připojujete
• • Síťová nastavení  
Použití DHCP automatické přidělování adresy v IP síti
IP adresa IP adresa regulátoru, na kterou se připojujete
Maska sítě maska sítě, na kterou se připojujete
Výchozí brána výchozí brána sítě
DNS adresa DNS
Povolit konfigurace přes UDP povolit konfigurační službu (podle bezpečnostní politiky sítě)
Povolit webový server povolení chodu webového serveru
Port webového serveru TCP port, na kterém se lze připojit k webovému serveru
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Parametry Idekit DB  
Povoleno Povolení ukládání dat do databáze
URL adresa databáze
Interval komunikace [min] interval odeslání interního bufferu do databáze
Uživatelské jméno a heslo přístupová práva k databázi
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Parametry Proxy  
Povoleno povolení připojení k proxy serveru
Proxy ID ID proxy (identifikace PLC vůči proxy serveru)
URL adresa proxy serveru, kam se má PLC připojovat
Interval keep alive Interval kontrolních zpráv (aby nedošlo k uzavření TCP spojení, doporučená hodnota 10s)
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Parametry SSCP  
SSCP adresa adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci
Počet registrovaných skupin počet skupin proměnných
Počet proměnných ve skupině počet proměnných ve skupině proměnných
Povolit TCP povolení komunikace na TCP
Port TCP serveru číslo TCP portu, defaultně 12346
Povolit sériový server povolení komunikace přes sériovou linku
Port sériového serveru číslo sériového portu na PLC
Rychlost sériového portu rychlost přenosu po sériové lince
Povolit SSL server povolení zabezpečeného přenosu
Port SSL serveru číslo portu pro zabezpečenou komunikaci, defaultně 12347
Pozn. uživatelská poznámka
• • • • Definice uživatelů  
Uživatel (Engineering) uživatel s plný přístup umožňující veškerou manipulaci s regulátorem
Heslo (Engineering) jeho heslo
Uživatel (Plné řízení) uživatel umožňující číst hodnoty proměnných a zapisovat do nich
Heslo (Plné řízení) jeho heslo
Uživatel (Pouze čtení) uživatel umožňující pouze číst proměnné
Heslo (Pouze čtení) jeho heslo
• • Úložiště  
Pozn. uživatelská poznámka
• • • SD karta  
Pozn. uživatelská poznámka
• Parametry LCD - integrovaný HMI editor  
Cesta k menu cesta k adresáři s menu
Čas vypnutí podsvícení čas, jak dlouho bude LCD panel podsvícen po posledním stisknutí libovolného tlačítka
Rychlost rolování [1-30] rychlost rolování položek
Šablona zařízení šablona LCD menu
Pozn. uživatelská poznámka
• Parametry OPC      
Perioda aktualizace [ms] perioda aktualizace dat    
Max tok dat [kb/s] maximální datový tok z PLC do OPC    
• Parametry webu  
Adresář s definicí cesta k adresáři webu
Šablona zařízení šablona webu

Každá vlastnost ("properta") v property gridu má vedle hodnoty i značku, která říká, zdali se hodnota přenáší s konfigurací, či nikoli. Pokud značka chybí, properta není konfiguračně závislá v žádném ohledu.

Pokud je značka červená, properta je závislá na profilu přímo, a buď má defaultní hodnotu (uvnitř bílá), nebo má hodnotu definovanou v matčiném profilu (světle červená), nebo má v dané profilu přímo nastavenou hodnotu (sytě červená).

Pokud je značka zelená, vlastnost je závislá na konfiguraci nepřímo. To znamená, že daná vlastnost je unikátní pro každý profil. Nedochází u ní k dědění mezi profily. Výchozí hodnota při vytvoření profilu pochází z matčiné konfigurace. Je to například Poznámka, tedy prostý text bez dalších vazeb, neovlivňující další vlastnosti systému.

 

Vlastnosti regulátoru

Regulátor nabývá různých vlastností:

Vlastnosti regulátoru Význam
Název jméno regulátoru
Id identifikační číslo
Identifikátor zařízení MAC adresa zařízení případně jiný identifikátor
Přiřazené zařízení zařízení, na kterém běží RT - viz přiřazení regulátoru
Identifikace runtimu pro historii identifikace runtimu pro ukládání dat do databáze, uplatňuje se až na úrvni databáze
Verze aplikace verzování aplikace např. 1.2
Stop při výjimce výjimka zakázaného chodu programu - viz výjimky z chodu programu
Ignorovat body ignorování HW bodů viz hw bodování
Pozn. uživatelská poznámka
• Parametry pro spojení s PLC  
Jméno uživatele, Heslo přístupová práva k připojení přes SSCP protokol
SSCP adresa adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci
Pozn. uživatelská poznámka
Typ spojení typ komunikace s PLC
• • Parametry připojení  
Server (TCP) adresa PLC pro komunikaci
TCP port (TCP) číslo TCP portu, defaultně 12346
SSL povoleno (TCP) nastavení protokolu SSL (není podporováno)
Pozn. uživatelská poznámka
URL (Proxy) adresa proxy serveru
Proxy ID (Proxy) identifikátor pro připojení na proxy server
Seriový port (Serial) Port skze který povede seriová komunikace
Přenosová rychlost (Serial) přenosová rychlost komunikace
Parita (Serial) parita komunikace
Počet dat. bitů (Serial) počet datových bitů komunikace
Počet stop bitů (Serial) počet stop bitů komunikace
• Zálohování proměnných  
Povoleno povolení zálohování proměnných
Periodické ukládání povoleno povolení periodického ukládání
Perioda perioda zálohování
Spouštěcí proměnná spouštět ukládání pomocí náběžné hrany na zvolené proměnné
Pozn. uživatelská poznámka
• Konfigurační parametry  
Pozn. uživatelská poznámka
• • Nastavení data a času  
Posuny při letním čase nastavení změny letního/zimního času
UTC offset [h] rozdíl času nastaveného pásma oproti universálnímu času
URL NTP serveru server pro synchronizaci času
Pozn. uživatelská poznámka
• • Pokročilá konfigurace sítě  
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Síťová karta  
Název ethX2
Povoleno povolení síťové karty
Konfigurace IP None - žádná, Static - statická IP adresa, DHCP - automatické přidělení IP adresy
IP adresa IP adresa regulátoru, na kterou se připojujete
Maska sítě maska sítě, na kterou se připojujete
• • Síťová nastavení  
Použití DHCP automatické přidělování adresy v IP síti
IP adresa IP adresa regulátoru, na kterou se připojujete
Maska sítě maska sítě, na kterou se připojujete
Výchozí brána výchozí brána sítě
DNS adresa DNS
Povolit konfigurace přes UDP povolit konfigurační službu (podle bezpečnostní politiky sítě)
Povolit webový server povolení chodu webového serveru
Port webového serveru TCP port, na kterém se lze připojit k webovému serveru
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Parametry Idekit DB  
Povoleno Povolení ukládání dat do databáze
URL adresa databáze
Interval komunikace [min] interval odeslání interního bufferu do databáze
Uživatelské jméno a heslo přístupová práva k databázi
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Parametry Proxy  
Povoleno povolení připojení k proxy serveru
Proxy ID ID proxy (identifikace PLC vůči proxy serveru)
URL adresa proxy serveru, kam se má PLC připojovat
Interval keep alive Interval kontrolních zpráv (aby nedošlo k uzavření TCP spojení, doporučená hodnota 10s)
Pozn. uživatelská poznámka
• • • Parametry SSCP  
SSCP adresa adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci
Počet registrovaných skupin počet skupin proměnných
Počet proměnných ve skupině počet proměnných ve skupině proměnných
Povolit TCP povolení komunikace na TCP
Port TCP serveru číslo TCP portu, defaultně 12346
Povolit sériový server povolení komunikace přes sériovou linku
Port sériového serveru číslo sériového portu na PLC
Rychlost sériového portu rychlost přenosu po sériové lince
Povolit SSL server povolení zabezpečeného přenosu
Port SSL serveru číslo portu pro zabezpečenou komunikaci, defaultně 12347
Pozn. uživatelská poznámka
• • • • Definice uživatelů  
Uživatel (Engineering) uživatel s plný přístup umožňující veškerou manipulaci s regulátorem
Heslo (Engineering) jeho heslo
Uživatel (Plné řízení) uživatel umožňující číst hodnoty proměnných a zapisovat do nich
Heslo (Plné řízení) jeho heslo
Uživatel (Pouze čtení) uživatel umožňující pouze číst proměnné
Heslo (Pouze čtení) jeho heslo
• • Úložiště  
Pozn. uživatelská poznámka
• • • SD karta  
Pozn. uživatelská poznámka
• Parametry LCD - integrovaný HMI editor  
Cesta k menu cesta k adresáři s menu
Čas vypnutí podsvícení čas, jak dlouho bude LCD panel podsvícen po posledním stisknutí libovolného tlačítka
Rychlost rolování [1-30] rychlost rolování položek
Šablona zařízení šablona LCD menu
Pozn. uživatelská poznámka
• Parametry OPC      
Perioda aktualizace [ms] perioda aktualizace dat    
Max tok dat [kb/s] maximální datový tok z PLC do OPC    
• Parametry webu  
Adresář s definicí cesta k adresáři webu
Šablona zařízení šablona webu

Každá vlastnost ("properta") v property gridu má vedle hodnoty i značku, která říká, zdali se hodnota přenáší s konfigurací, či nikoli. Pokud značka chybí, properta není konfiguračně závislá v žádném ohledu.

Pokud je značka červená, properta je závislá na profilu přímo, a buď má defaultní hodnotu (uvnitř bílá), nebo má hodnotu definovanou v matčiném profilu (světle červená), nebo má v dané profilu přímo nastavenou hodnotu (sytě červená).

Pokud je značka zelená, vlastnost je závislá na konfiguraci nepřímo. To znamená, že daná vlastnost je unikátní pro každý profil. Nedochází u ní k dědění mezi profily. Výchozí hodnota při vytvoření profilu pochází z matčiné konfigurace. Je to například Poznámka, tedy prostý text bez dalších vazeb, neovlivňující další vlastnosti systému.