Dokumentace

Helper: Multi Out Bool 8

Název funkce

HELPER_MULTIOUTBOOL8

Volání v ST

Volání verze V1.0
VAR
BOOL1, BOOL2: BOOL;
ARRAYBOOL: ARRAY[0..7] OF BOOL;
END_VAR
LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIOUTBOOL8(INARRAY := ARRAYBOOL, OUT0 => BOOL1, OUT1 => BOOL2);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
VAR
BOOL1, BOOL2: BOOL;
ARRAYBOOL: ARRAY[0..7] OF BOOL;
END_VAR
LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIOUTBOOL8(INARRAY := ARRAYBOOL, OUT1 => BOOL1, OUT2 => BOOL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu pole boolů na 8 hodnot typu bool.

Vstupy

Vstup Typ Význam
INARRAY ARRAY[0..7] OF BOOL Vstupní pole boolu

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ARRAY[0..7] OF BOOL Výstupní pole boo.
OUT1..OUT8 BOOL Výstupní hodnoty

Příklad použití