Dokumentace

LTIME_TO_TIME

Název funkce

LTIME_TO_TIME

Volání v ST

PROGRAM LTIME_TO_TIME_DEMO
VAR
LTIME1: LTIME;
TIME1: TIME;
END_VAR
TIME1:=LTIME_TO_TIME(LTIME1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru trvání času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 LTIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní hodnota

Příklad použití