Dokumentace

SEL

Název funkce

SEL

Volání v ST

PROGRAM SEL_DEMO
VAR
REAL1: REAL;
BOOL1:BOOL;
END_VAR
REAL3:= SEL(G:=BOOL1, IN0:=1, IN1:=3);
END_PROGRAM

Popis

Funkce realizuje přepínač pro dva vstupní signály, který je řízený binárním vstupem G. Při hodnotě G=0 je na výstupu hodnota vstupu IN0.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN0 ANY Vstupní hodnota
IN1 ANY Vstupní hodnota
G BOOL Vstupní hodnota, selektor

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY Výstupní signál

Příklad použití