Dokumentace

Bit Composition (BD18)

Složení bitů

Název funkce

BD18_BIT_COMPOSITION

Volání v ST

PROGRAM BD18_8B_TEST
VAR
IN1: ARRAY [0 .. 63] OF BOOL;
O1: LINT;
END_VAR

O1:= LIB.Core.V1_0.BD18_BIT_COMPOSITION(IN := IN1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Funkce provádí složení více bitů do jedné celočíselné hodnoty.

Vstupy

Vstup Typ Význam
ENABLED BOOL Povolení provozu
IN ARRAY [0 .. 63] OF BOOL Pole vstupních hodnot
BS BOOL Znaménko výstupu out; když OUT<0 pak BS=FALSE
IN0 BOOL První vstup (jednoduchý typ)
IN1 BOOL Druhý vstup (jednoduchý typ)

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT LINT Výstupní hodnota

Funkce

Blok převádí jednotlivé bity IN[0..63] na lint výstup out. Když OUT<=0 pak BS=FALSE, jinak out>=0.

Příklad použití